Zoeken

Sluit zoeken
Graduation Show - Public Private
"De crematie-urnen bootsen de groei van natuurlijke materie na en gebruiken organische transformatie als bron voor individuele typologieën."

MEMENTUM

3D viewing room
Collection of unique extruded cremation urns
Ronald Smith
Dit project is onderdeel van Graduation Show - Public Private

Ongeacht hoe of waar we worden geboren, wat mensen van alle culturen verenigt, is het feit dat iedereen uiteindelijk sterft. Culturen verschillen echter in hoe ze de dood opvatten en wat er gebeurt als iemand sterft. Baptiste Comte creëerde unieke urnen om het unieke karakter van individuen te eren.

Met een focus op de begrafenismethode crematie, verkent dit werk een alternatief scenario om het idee van een menselijk leven dat «geobjectiveerd» wordt, te verlagen in een in massa geproduceerde urn, waarbij afstand wordt genomen van het unieke karakter van een persoon.

Door urnen voor te stellen als ‘huiden’, vindt Baptiste Comte een natuurlijke manier om het individu te herdenken. Zijn aarden vaten eren de herinnering aan een persoon en hun vervagende tastbaarheid wanneer ze terugkeren naar de aarde.

Als we de urnen meer beschouwen als levende organismen dan als inerte objecten, viert het werk het belang van biomorfisme voor onze perceptie van uniciteit. Door middel van een extrusietechniek bootsen de objecten de groei van natuurlijke materie na, waarbij organische transformaties worden gebruikt als bron voor individuele typologieën. Willekeurige variaties in de klei herinneren aan het unieke karakter van elke persoon.

Deze huid blijft in de loop van de tijd als herinnering aan familieleden, terwijl de as wordt verzegeld in een afbreekbare container die uiteindelijk kan worden begraven.