Zoeken

Sluit zoeken
Graduation Show - Public Private
Biodiversiteit opbouwen in steden

Urban Stem

3D viewing room
Studio Image
Rollo Bryant
Dit project is onderdeel van Graduation Show - Public Private

Rollo Bryant wilde de kloof tussen mens en natuur overbruggen door de relatie daartussen synergetisch te maken. Zijn ‘Urban Stem’ laat zien hoe verlichtingsarmaturen in de openbare ruimte niet alleen voor verlichting kunnen zorgen, maar ook als toevluchtsoord en nest kunnen dienen voor flora en faun

Op weg naar groenere steden die de biodiversiteit ondersteunen en cultiveren, is cruciaal voor een duurzame toekomst. Het beperken van de uitputting van wilde dieren en planten is vaak gericht op het behoud van grote intacte natuurlijke habitats, maar het behoud van ecosystemen moet ook een prioriteit zijn in de stedelijke omgeving. De lampen die ik heb ontworpen, zijn niet gemodelleerd naar een bepaald ecosysteem, maar dienen in plaats daarvan als een speculatief voorstel voor een nieuwe manier om kunstmatige habitats te integreren in stedelijke infrastructuur.

We maken zelden producten alleen voor dieren in het wild zonder een dringende oorzaak en gevolg - maar door een utilitair product te combineren dat zowel functioneel als voor natuurlijke systemen kan worden gebruikt, is een manier om ervoor te zorgen dat mensen in het proces worden geïnvesteerd. Het doel is om het gesprek voort te zetten over hoe we de natuur weer in steden kunnen uitnodigen, om ons voor te stellen hoe we stedelijke infrastructuur kunnen herontwerpen, zodat deze bij ons en onze levensondersteunende machine past.