Zoeken

Sluit zoeken

Hoe ga je de klimaatcrisis in je eentje aan? Met deze vragen als uitgangspunt heeft Isabela haar eigen klimaatprotest ontworpen. Vijf handgeweven jasjes die de gevolgen van klimaatverandering laten zien, worden bewogen door zelfgemaakte machines van tweedehands Meccano.

The Collective Imagination

Isabela begon haar project vanuit een gevoel van onmacht over de klimaatcrisis. Ze dacht na over het verschil dat je kan maken als individu voor het klimaat. Kan je als individu überhaupt een verschil maken en zo ja, hoeveel impact heb je als individu ten opzichte van de grote vervuilers? Hoe ga je zo’n klimaatstrijd in je eentje aan?
Vanuit deze gevoelens heeft ze een klimaat protest ontworpen. Het protest bestaat uit een installatie van verschillende jasjes die hangen aan losse, tweedehands infuusstandaarden. Op elk van de jasjes is een proces als gevolg van de klimaatverandering te zien, zoals het smelten van de ijskappen, uitdrogende landschappen en verbrande bossen. Met deze machines voeren de jasjes synchroon een protestmars uit. Op de achtergrond van de installatie wordt muziek afgespeeld die sound designer, Stach Platenkamp, speciaal voor deze installatie heeft ontworpen. In het geluid komen zinnen voor zoals "time is running out".

Play video

Over Isabela Verhagen

Isabela Verhagen is in Juli 2021 afgestudeerd aan de opleiding Fashion Design aan de HKU. Haar projecten bevinden zich op het snijvlak van de autonome kunst en mode. Het zijn installaties rondom of gebaseerd op het lichaam, ontstaan vanuit een maatschappelijk vraagstuk.