Zoeken

Sluit zoeken
The Embassy of Safety

(Archief) De Nacht Club

Een veilige plek voor onveilige onderwerpen

Dit project was onderdeel van DDW 2021
Midzomernacht Club, juni 2021 Rotterdam Zuid — © De Nacht Club, Marjolein Vermeulen

De Nacht Club nodigt bewoners en professionals uit om eerlijker, intiemer en met meer durf met elkaar om te gaan - beschut door de nacht. De Nacht Club is een veilige plek voor onveilige onderwerpen.

Doorbreken van bestaande scripts

Tijdens empathisch onderzoek in verschillende Nederlandse wijken zagen we dat er een kloof bestaat tussen waar professionals zich op richten en wat mensen 's nachts wakker houdt. Participatie wordt gezien als oplossing. Maar interacties tussen professionals en bewoners volgen vaak scripts waarin bewoners geen keuzevrijheid hebben en professionals in een sturende rol terecht komen, ook als ze dat niet willen.

Tijdens DDW delen we onze ervaringen van anderhalf jaar experimenteren met De Nacht Club. DNC doorbreekt verwachtingen en maakt ruimte voor het ontstaan van nieuwe taal en nieuwe verhoudingen. Met de nacht als inspiratiebron creëren we interventies in de openbare ruimte die bewoners en professionals uitnodigen om eerlijker, opener en gewaagder te zijn. DNC is een veilige plek voor onveilige onderwerpen. ‘Leden’ leren elkaar beter te begrijpen, te vertrouwen en te vinden. Professionals ontdekken hoe ze zichzelf als gelijken tot bewoners kunnen verhouden zonder hun publieke rol te benadrukken of te ontkennen.

Veiligheid komt vaak voort uit onveilig gedrag

Blokland & Nast (2014) stellen: “door gesprekken met mensen die we niet kennen, ontstaat publiek vertrouwdheid[...]” In DNC leerden we dat een gevoel van veiligheid voortkomt uit het vertonen van onveilig gedrag: we leren elkaar vertrouwen door 's avonds de deur uit te gaan en vreemden te ontmoeten, zoals we doen in nachtclubs. Het is dan onze taak als nachtclubeigenaren om een sfeer van openheid en gelijkheid te creëren.

De Nacht Club is onderdeel van de Embassy of Safety, met als thema ‘Verrassende Veiligheid, nieuw gedrag voor een veiligere samenleving’.

Play video

Andere deelnemers

The Embassy of Safety

Vorige Volgende

Andere deelnemers

The Embassy of Safety