Zoeken

Sluit zoeken
Cabinet of Collaborations - @Fuutlaan Hall

Pi Lab: Adaptable Auxetics — by Fillip Studios

Een invitatie voor innovatie: willekeurig gegenereerde auxetica als basis voor responsieve objecten

Randomly generated auxetic structure by TU/e — © TU Eindhoven — Soft Matter and Biological Physics

In Adaptable Auxetics onderzoekt Pi Lab het gebruik van willekeurig gegenereerde auxetica voor responsieve objecten — objecten die zichzelf kunnen aanpassen aan hun omgeving. Pi Lab ziet potentie in de toepassing hiervan in gezondheidszorg en architectuur en is op zoek naar samenwerkingspartners.

Auxetica en responsieve objecten

Waar de meeste materialen krimpen in één richting wanneer ze worden uitgerekt in de andere richting (een positieve ‘Poisson’s ratio’), hebben auxetische materialen en structuren de unieke eigenschap dat zij uitzetten in beide richtingen (een negatieve Poission’s ratio). Denk bijvoorbeeld aan een eenvoudig elastiek: we weten allemaal dat een elastiek dunner wordt wanneer we het uitrekken. Zou het elastiek auxetisch zijn geweest, dan zou het bij uitrekken juist dikker worden.

Deze eigenschap maakt auxetische materialen en structuren veelbelovend voor allerlei innovatieve toepassingen. Uiteenlopende objecten — zelfs hele gebouwen — zouden verkleind, vergroot en vervormd kunnen worden naargelang de behoeftes van de gebruiker. Het object zou zichzelf kunnen aanpassen aan zijn omgeving en veranderende omstandigheden. Adaptable Auxetics is een subproject van ‘Objects with Agency’ (responsieve objecten), waarin Pi Lab verkent hoe de fysieke wereld responsief en adaptief zou kunnen zijn.

Partners in Adaptable Auxetics:
TU/e - Soft Matter and Biological Physics
TU Delft - Biomaterials & Tissue Biomechanics
UMCU - Materials design and processing of the Department of Orthopedics

Een coöperatieve expositie (en oproep!)

Binnen de embassy Cabinet of Collaborations presenteert Pi Lab ‘Adaptable Auxetics’ — een open onderzoek naar de bijzondere karakteristieken van willekeurig gegenereerde auxetische structuren en de toepassing ervan. Het team van Soft Matter and Biological Physics van TU Eindhoven ontwikkelde de basis voor Adaptable Auxetics: een algoritme dat willekeurige auxetische patronen genereert. Pi Lab verkent hoe deze patronen toegepast kunnen worden in verschillende werkvelden en begint eind 2021 samen met de Adaptable Auxetics onderzoeksgroep aan de mogelijke toepassing ervan in medische stents, waardoor die bestendiger en betrouwbaarder worden en zich kunnen aanpassen aan het unieke lichaam van een persoon.

De expositie in Cabinet of Collaborations is tegelijkertijd een oproep: Pi Lab is ervan overtuigd dat auxetica en responsieve objecten veel potentie hebben voor architectuur en ruimtelijk ontwerp. Daarom is Pi Lab op zoek naar partners die geïnteresseerd zijn om dit gezamenlijk verder te onderzoeken. Nieuwsgierig? Bezoek Cabinet of Collaborations en spreek ons aan, of neem contact op via www.fillipstudios.com/pilab.

Over Pi Lab en Fillip Studios

Pi Lab is in 2020 opgericht door Fillip Studios, een kunst- en designstudio die impact maakt door verwondering. Fillip Studios overbrugt met Pi Lab de kloof tussen design, wetenschap en techniek: kunstenaars, wetenschappers en ingenieurs onderzoeken samen de nieuwe creatieve en innovatieve mogelijkheden in de wis- en natuurkunde. De komende jaren leidt dit onderzoek naar nieuwe kunstwerken, nieuwe wetenschappelijke kennis én innovatieve toepassingen. Een ander project van Pi Lab is Programmable Inflatables, waarin wordt geëxperimenteerd met het opblazen van 3D-prints.

Fillip Studios is opgericht door ontwerper Roos Meerman en kunstenaar Tom Kortbeek en ontwikkelt artistieke concepten en design research met de missie om verwondering om te zetten in impact — want vooruitgang start met verwondering. De studio werkt samen met universiteiten, organisaties, musea en het bedrijfsleven. Eén van deze samenwerkingsprojecten is ook op DDW 2021 te zien in de embassy ‘It’s In Our Nature’: Maacq Oase, in samenwerking met bio-based design studio Omlab.

Partners in Pi Lab:
University of Technology Eindhoven
Fontys Hogeschool Engineering
Sioux Technologies
Ultimaker
Makerpoint
BASF Forward AM

Play video
Play video

Over Fillip Studios

Door middel van artistieke concepten en design research zet Fillip Studios verwondering om in impact — want vooruitgang start met verwondering. De studio, opgericht door Roos Meerman en Tom Kortbeek, werkt samen met diverse researchpartners en maakt kunstwerken die over de hele wereld te zien zijn.
Partners