Zoeken

Sluit zoeken
Green Future Club

A Matter of Fruit

Apple pomace films — © A Matter of Fruit

A Matter of Fruit ontwikkelt veelzijdige composteerbare materialen uit reststoffen van industriële sappersen. Het is een niet-toxisch alternatief voor plastic op basis van fossiele brandstoffen. Persresiduen uit de regio Berlijn worden gebruikt voor toepassingen op korte tot middellange termijn.

Black carrot, orange and apple pomace films — © A Matter of Fruit

Apple pomace film — © A Matter of Fruit

Pomace print on pomace surface — © A Matter of Fruit

Apple pomace plant pot