Zoeken

Sluit zoeken
Video

Food Design: Current State of Affairs

Door

Play video

Het domein van fooddesign is al langere tijd veel meer dan het ontwerpen van voedsel(materialen). De rol van de ontwerper hierin is steeds meer die van katalysator om een transitie van eetcultuur te ontwerpen en op gang te brengen. Die eetcultuurtransitie is nodig om de klimaatdoelstellingen te halen maar ook voor algemeen streven naar een bredere volksgezondheid en dierenwelzijn. Voedsel alleen is dus niet het enige waar de fooddesigner zich mee bezig houdt. Ook onderwerpen als stadsplanning in relatie tot de voedselstroom, wetenschap, afval en biologie zijn het terrein van fooddesigners. Wat is de huidige stand van zaken waar de meest prominente foodontwerpers zich mee bezig houden?

We spreken met de ontwerpers Chloé Rutzerveld, Annelies Hermsen en Marije Vogelzang.