Zoeken

Sluit zoeken
Video

DDW20 Talks: The New Intimacy

Jorn Konijn- Zaterdag 17 Oktober 2020

Door Programme Team | Dutch Design Week

Play video

Covid-19 heeft ons hele sociale weefsel omhuld en alle draden en rafelige randen blootgelegd. Eén van de belangrijkste menselijke waardes, intimiteit, staat op het spel, nu fysiek contact veelal niet meer mogelijk is. Hoe denken ontwerpers hierover na? Hoe kunnen zij de waarde van intimiteit op een creatieve en innovatieve manier toch vertalen in hun design?

De vele maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan, zoals klimaatverandering, ongelijkheid of armoede, zijn in korte tijd nog eens extra geaccentueerd door de Covid-19 pandemie. Covid-19 heeft de relatie tot elkaar, tot de wereld om ons heen, tot onze bezittingen, tot onze gezondheid en tot onze gegevens versnel veranderd. Aan de ene kant is onze wereld onvermijdelijk kleiner en intiemer geworden. Aan de andere kant is de verbinding met de ander verder weg dan ooit. De zoektocht naar een nieuw evenwicht is begonnen. Een evenwicht waarbij een belangrijke menselijke waarde als intimiteit niet kan worden veronachtzaamd. En juist deze waarde is in het gedrang gekomen, nu fysiek contact veelal niet meer mogelijk is. Ontwerpers zijn als geen ander in staat om het voortouw te nemen in het vinden van creatieve en innovatieve manieren om die waarde te waarborgen, middels design. Met optimisme en creativiteit realiseren designers met nieuwe concepten die inspireren, verbazen en aanzetten tot actie. Ze geven ons inzicht in hoe we ons in de nieuwe werkelijkheid tot elkaar en tot de wereld kunnen verhouden, met behoud van intimiteit.

DDW 2020 biedt hoop en enthousiasme, op een bescheiden en intieme manier. Vanuit het scherm, zo de warmte van de huiskamer in. Dat is The New Intimacy.