Zoeken

Sluit zoeken
Video

Landbouw van de toekomst

Door College van Rijksadviseurs

Play video

De Embassy of Food 2020 laat dit jaar een breed scala aan verschillende food-gerelateerde thema’s zien. Food is een breed onderwerp, sterk vervlochten met ons dagelijks leven, zeer zichtbaar in de samenleving en uiterst complex als het gaat over voedselproductie – of (internationaal gezien) ontbreken van voedsel. Voor de hernieuwde start van de Embassy of Food is daarom besloten om een zo groot mogelijke reikwijdte rondom het thema voedsel te programmeren om in de komende jaren meer de diepte in te gaan en één of enkele onderwerpen centraal te stellen.

Hoe bereiken we een landbouw die boeren bestaanszekerheid verschaft in een aantrekkelijk en gezond landschap met hoge cultuurhistorische waarden en een herstelde biodiversiteit Het College van Rijksadviseurs onderzoekt samen met boeren, wetenschappers en ontwerpers in drie pilots zo’n ‘landschapsinclusieve’ landbouw. Landschapsinclusief omvat meer dan alleen natuur. Naast biodiversiteit gaat het ook om de cultuurhistorische en recreatieve waarde van het landschap en om duurzame vormen van landbouw. De vragen die op tafel liggen: hoe zou het landschap er over tien tot dertig jaar uit kunnen zien en hoe kunnen boeren daarin een goede boterham verdienen? Met ontwerpend onderzoek wordt gezocht naar een antwoord.