Zoeken

Sluit zoeken
Ga naar vorige pagina

What if Lab: Leolux 2030

What if Lab en Leolux werken samen om een (ver)beeldende visie op wonen presenteren; buiten de gebaande paden, met grens verkennend en –verleggend conceptueel interieurdesign. Deze conceptuele benaderingswijze vormt voor Leolux de basis voor de samenwerking met designers in het What if Lab, en leidt naar een verkenning van de verre toekomst vertaald naar de consumentencollecties van morgen.

Wat als... we onze leefomgeving vormgeven naar onze behoefte in 2030?

De zithoek vormt al tientallen jaren het centrale punt in de woonkamer. Sinds de opkomst van de televisie in de jaren zestig van de vorige eeuw, was de bank de plaats waar mensen hun avond gezamenlijk doorbrachten. Langzamerhand komt daar verandering in en dat zien we terug in de manier waarop we ons interieur vormgeven en gebruiken.
 
Om deze veranderingen te kunnen verklaren moeten we terugkijken in het verleden. Weet je nog, 2007, toen de Iphone voor het eerst geïntroduceerd werd? Een “swipende” Steve Jobs op het podium en jezelf voor proberen te stellen dat je nu ook onderweg email zou gaan beantwoorden? Of in 2006, toen Facebook het digitale sociale netwerk openden voor heel de wereld. Youtube en Twitter werden dat jaar gelanceerd en WhatsApp moest nog ontwikkeld worden….
 
Fast forward naar 2019: Desktopcomputers zijn een fenomeen uit het verleden en bijna geheel vervangen door laptops of tablets. Iedereen heeft 1 of meerdere persoonlijke ‘devices’ die we met ons meedragen waardoor we niet zijn gebonden aan een vaste locatie. TV kijken en muziek luisteren is on demand en via slimme algoritmes op je individuele smaak afgestemd. We zijn dus mobieler dan ooit en het kijkgedrag individualiseert. Deze veranderingen hebben ook invloed op het gebruik van ons interieur en de meubels daarin: ieder een eigen scherm, met daarop een eigen programma, werk of website, op het meubel dat het lekkerst voor jou zit.
 
Deze en andere trends zorgen dat de toekomst zich sneller en anders ontwikkelt dan we nu al kunnen voorzien. Er zijn echter aspecten waar we nu al rekening mee kunnen houden. Denk bijvoorbeeld aan de grote milieuproblematiek waardoor we op zoek moeten naar duurzame alternatieven. Of de opkomst van “tiny houses” en steeds kleiner en compact wonen? Wat te denken van nieuwe woonvormen waarin we onze ruimtes en voorzieningen gaan delen? Hoe vervullen we onze sociale behoefte in een individualiserende wereld? Welke invloed heeft de ontwikkeling van ‘internet of things’ op ons woongedrag? En hoe verhouden maatwerk en massa geproduceerde producten zich tot elkaar in 2030?
 
Als innovatief bedrijf wil Leolux antwoord kunnen geven op dit soort vragen en daarmee een (ver)beeldende visie op wonen presenteren; buiten de gebaande paden, met grens verkennend en –verleggend conceptueel interieurdesign. Deze conceptuele benaderingswijze vormt voor Leolux de basis voor de samenwerking met designers in het What if Lab, en leidt naar een verkenning van de verre toekomst vertaald naar de consumentencollecties van morgen.

© Leolux

Over Leolux

Leolux is een van Europa’s leidende merkfabrikanten van designmeubelen. Het familiebedrijf is opgericht in 1934 en de vakmensen in thuishaven Venlo produceren alle meubelen op bestelling, zodat de consument onbeperkte mogelijkheden heeft in modellen, bekledingen, afwerking en opties.
 
Onder de paraplu van de Leolux Group vallen meerdere brands. Naast het premiummerk Leolux zijn dat het lifestylemerk Pode en het merk Évidence, dat zich focust op behoudend eigentijds design met een actief comfort voor kleinere interieurs. De projectcollectie, met de meest geschikte producten uit de collecties van Leolux en Pode, wordt internationaal gepositioneerd onder de naam Leolux LX.
 
Leolux heeft 350 medewerkers en verscheidene productievestigingen in Venlo en een kleinere locatie in Szolnok (Hongarije). Om de verkoop te ondersteunen heeft Leolux vier Design Centers, omvangrijke showrooms met gespecialiseerde adviseurs in Nederland, Duitsland en België.
 
Als familiebedrijf realiseert Leolux zich terdege, dat volgende generaties een schone en prettige woon- en werkomgeving verdienen. Daar werkt Leolux doelbewust aan duurzame producten en staat niet alleen de levensduur van de producten centraal, maar ook het gebruik van schone en veilige grondstoffen, een “sustainable” productiewijze en het welzijn van de medewerkers.
 
Leolux heeft in de loop van haar bestaan vernieuwende producten gebracht, die een impact hadden op de markt en op meubelontwerp in het algemeen. Die reputatie wil Leolux graag eens te meer waarmaken.

We vragen ontwerpers niet om de toekomst te voorspellen, maar om Leolux mee te nemen in een vooruitblik op mogelijke scenario’s. Het proces wat naar deze scenario’s leidt is dus minstens zo belangrijk als de uitkomst. Door scenario’s naast elkaar te leggen, te bestuderen en te bespreken met publiek, klanten, dealers en relaties kan Leolux vervolgens kijken hoe ze deze ideeën kunnen laten aansluiten bij de vragen en wensen die zij dagelijks ervaren. Daarmee verandert de rol van Leolux van het reageren op wat we kennen naar actief participeren in hoe we onze omgeving in de toekomst vormgeven.

De ontwerpuitdaging

Wat zijn factoren die ons interieur in de komende 10 jaar gaan bepalen? Welke macrotrends die nu in de wereld aan te wijzen zijn kunnen vertaald worden in scenario’s voor wonen in 2030? En hoe kan onze huidige kijk op de toekomst bijdragen aan producten die ons leven gaan veraangenamen?
 
Dit What if Lab daagt ontwerpers uit om vooruitzichten te onderzoeken en visies te ontwikkelen over onze persoonlijke leefomgeving in het jaar 2030. Uit de visies die de deelnemende ontwerpers ontwikkelen worden er twee geselecteerd en uitgewerkt om te presenteren tijdens Dutch Design Week 2019. De uitdaging is dus om een pakkend concept te ontwikkelen en een vorm vinden om deze visies tastbaar en beleefbaar te kunnen maken. De uitkomsten dienen als gereedschap om:

  • Reacties van publiek uit te testen op deze mogelijke scenarios
  • Inspiratie voor toekomstgerichte nieuwe meubelcollecties van Leolux
  • Denkpatronen over nieuwe innovatieve toepassingen in het interieur te ontwikkelen

Leolux is opzoek naar onderzoekende ontwerpers die conceptueel kunnen denken, affiniteit hebben met interieur, wonen en onze leefomgeving, en die de conclusies van hun onderzoek aantrekkelijk kunnen vertalen in een presentatie voor op DDW19.

Criteria

Het doel van dit What if lab is om voor Leolux toekomstvisies te ontwikkelen voor wonen in 2030. We vragen deelnemers aan het What if lab deze concepten visueel overdrachtelijk te maken, dit kan op meerdere manieren en hoeft dus niet een werkend prototype van een meubel of collectie te zijn. Uitkomsten mogen speculatief, futuristisch en experimenteel zijn. Wel dienen uitkomsten aan een aantal criteria te voldoen:

  • Ontwerpers dienen rekening te houden met het profiel van Leolux als bedrijf in de voorstellen die ze presenteren, de uitkomsten zijn immers om Leolux te inspireren.
  • Het gaat om een vooruitblik naar het jaar 2030, daarmee is niet alleen de visie die gepresenteerd wordt belangrijk, maar ook het proces hoe je als ontwerper tot deze uitkomst gekomen bent. Zodat zowel de conclusies als onderbouwing van je concept duidelijk worden.
  • De uitkomsten worden op DDW19 gepresenteerd. De ontwerpers dienen naast het uitwerken van een visie dus ook over een voorstel na te denken voor deze presentatie.
  • Leolux is op zoek naar een (ver)beeldende visie op wonen, niet naar een nieuw meubel of de nieuwe meubelcollectie voor 2030.

Inschrijving

Inschrijven kan tot 23 juni 2019 23:59 uur a.s. via deze link.Bij de inschrijving vragen we de ontwerpstudio’s om een referentie aan 3 tot 5 relevante, eerder uitgevoerde projecten en een motivatie voor deelname.
 
Let op: bij het inschrijfformulier is het niet mogelijk de ingevulde gegevens tussentijds op te slaan om op een later tijdstip verder te gaan. Daarom raden we aan je tekst uit te werken in een tekstverwerker zoals Word alvorens het inschrijfformulier in te vullen.
 
Beschrijving relevante projecten: max. 150 woorden per project.
Motivatie voor deelname: max. 600 woorden.
Afbeeldingen: JPG.
Minimale afbeeldingsgrootte: 600 pixels in de breedte, 72 dpi.
Maximale bestandsgrootte: 2 MB.
 
Lees voor inschrijving ook de deelnamevoorwaarden door. Bij inschrijving ga je automatisch akkoord met de voorwaarden zoals omschreven in onderstaande document ‘Deelnamevoorwaarden What if Lab Leolux’.

Deelnamevoorwaarden

Download

Vergoeding

De drie geselecteerde deelnemers ontvangen voor deelname aan de masterclass bij Leolux ieder een bedrag van € 750 voor de gemaakte uren. Deze masterclass zal plaatsvinden op 4 juli 2019 bij Leolux in Venlo en neemt de gehele dag in beslag.
 
Daarnaast ontvangen deelnemers ieder een bedrag van € 2500 voor het ontwikkelen van een concept, met bijbehorende tussentijdse contactmomenten en een presentatie op 20 augustus 2019.
 
Deelnemer(s) die hierna geselecteerd wordt/worden om het concept uit te werken tot ontwerp met uitgewerkte visualisatie (bijvoorbeeld in een model, 3d animatie, tekening of video), ontvangt/ontvangen een vergoeding van € 7500. Deze vergoeding is ter compensatie van de gemaakte uren, budget om het concept te realiseren in de expositie tijdens Dutch Design Week wordt bepaald in afstemming met Leolux naar aanleiding van het voorstel zoals gepresenteerd in augustus. Alle genoemde bedragen zijn ex. BTW.

De uiteindelijke concepten, prototypes en scenario’s worden geëxposeerd tijdens Dutch Design Week.

Intellectuele eigendomswaarden

De intellectuele eigendomsrechten (“IE”) en de auteursrechten van de conceptontwerpen die op 20-08-2019 niet geselecteerd worden door de jury om verder te ontwikkelen, blijven volledig in handen van de deelnemers. Leolux krijgt enkel gebruiksrecht voor niet-commerciële doeleinden (bijvoorbeeld publiciteitsdoeleinden), waarvan gebruik mag worden gemaakt na het informeren van de betreffende Deelnemer. Ook dient er altijd te worden gezorgd voor naamsvermelding.
 
Van de concepten die wel worden geselecteerd om binnen het What if Lab verder te ontwikkelen, komt Leolux het intellectuele eigendomsrecht toe. Als gevolg van deze overdracht is Leolux onbeperkt gerechtigd het ontwerp te exploiteren, zonder dat hier een vergoeding tegenover staat buiten de vergoeding voor deelname aan het What if Lab. Leolux is echter wel verplicht om, indien zij besluit om na What if Lab het ontwerp verder te ontwikkelen, daarvoor allereerst en exclusief in gesprek te gaan met de desbetreffende ontwerper om te onderzoeken of die het verder zou kunnen en willen ontwikkelen.
 
De gevraagde uitkomsten van deze opdracht zijn toekomstvisies welke Leolux kan gebruiken om de toekomstige collecties te gaan ontwikkelen. Er worden dan ook geen ontwerpen voor specifieke meubels gevraagd. Mochten er als onderdeel van conceptontwikkelingen toch meubelontwerpen ontstaan en Leolux wil deze op enig moment in productie nemen, dan zullen hierover nieuwe afspraken gemaakt moeten worden tussen de ontwerper en Leolux.
 
Een uitgebreide versie van de voorwaarden omtrent IE is terug te vinden in de Deelnamevoorwaarden.

Opzet programma

Nadat de deadline voor aanmelding (23 juni 2019) is verstreken, worden de inschrijvingen gedeeld met Leolux. In overleg met DDF zal een keuze worden gemaakt voor drie ontwerpstudio’s die in dit What if Lab aan de slag gaan. Zij worden uitgenodigd voor een masterclass bij Leolux, waarna ze de volgende zeven weken, zelfstandig een concept zullen ontwikkelen. Tussentijds staan gesprekken gepland met Leolux, om de vorderingen te bespreken en criteria, verwachtingen en praktische haalbaarheid te checken. 
 
De ontwerpers zullen de uiteindelijke concepten presenteren aan een jury bestaande uit medewerkers van Leolux, een vertegenwoordiger van DDF en een externe ontwerper. Zij bekijken aan de hand van deze presentaties en het contact tijdens het traject of Leolux een of meerdere concepten binnen het What if Lab verder door willen ontwikkelen. Zo ja, dan volgt voor de desbetreffende ontwerper(s) een periode van acht weken, met verschillende tussentijdse gesprekken, en een Demo Day waarin het concept verder wordt uitgewerkt. Er wordt een uitgebreide visualisatie verwacht dat het vervolgonderzoek van na de conceptfase toont. De vorm van deze visualisatie staat vrij (bijvoorbeeld model, 3d animatie, tekeningen of een combinatie van media). Dit resultaat zal op 25 september gepresenteerd worden aan Leolux. De ontwerpers zullen vervolgens deze resultaten in samenwerking met Leolux uitwerken om te exposeren tijdens Dutch Design Week van 19 tot 27 oktober. 

Tijdlijn

 

Deadline aanmeldingen 23 juni
Masterclass voor geselecteerde ontwerpers 4 juli
Updategesprek 1 11 juli
Updategesprek 2 Nader te bepalen datum i.v.m. vakantieperiode
Presentatie concepten en selectie 20 augustus
Updategesprek 3 (definitief wat te presenteren op DDW) 10 september
Demo Day 25 september
Prototype / concept / scenario klaar 14 oktober
Presentatie DDW 19 – 27 oktober

 

Inspiratie

Er zijn vele rapporten en vooruitblikken naar het jaar 2030, zoals van ISS en Deloitte die vooruitkijken naar megatrends die zich de komende jaren zullen ontwikkelen. Deelnemende ontwerpers zullen tijdens de masterclass ook meegenomen worden door Zuzanna Skalska in de trends die zij signaleert. Daarnaast is het verleden begrijpen vaak ook een sleutel tot succesvol vooruitkijken. Wil je meer weten over de geschiedenis van Leolux? Download dan hieronder het naslagwerk ‘Talenten’.

Talenten

Download

Vragen

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit What if Lab? Neem dan contact op met programmamanager Dries van Wagenberg via dries@dutchdesignfoundation.com.