Zoeken

Sluit zoeken
Ga naar vorige pagina

Gedragscode

Wij, Dutch Design Foundation, streven naar een meer inclusieve en rechtvaardige organisatie en werkplek. De organisatie erkent dat het door rekening te houden met een breder scala aan perspectieven en haar netwerk te verbreden, in staat zal zijn een grotere impact te bereiken. Dutch Design Foundation is vastberaden in het cultiveren van deze inclusieve cultuur gebaseerd op respect, transparantie en integriteit. De Gedragscode is samengesteld om deze cultuur te bereiken en te handhaven en dient als richtlijn voor constructief, rechtvaardig en inclusief gedrag en communicatie.

Onderstaand een kort overzicht van de waarden die we als organisatie uitdragen.

Verantwoordelijk

We zorgen ervoor dat we onze woorden omzetten in daden, door onszelf en elkaar verantwoordelijk te houden en een actieve houding aan te nemen met betrekking tot het uitbreiden van onze kennis en bewustzijn om onze gemeenschap zo goed mogelijk te dienen.

Faciliterend & Toegankelijk

Binnen het ecosysteem waarin Dutch Design Foundation als facilitator opereert, richten we ons op het bekrachtigen van ons netwerk door ondersteuning en middelen te bieden en een inclusieve omgeving te creëren waarin deelnemers zich veilig en enthousiast voelen om deel te nemen en zich in te zetten.

Eerlijk & Transparant

Zowel in ons gedrag als in onze communicatie omarmen we transparantie, voldoen we aan ethische normen in alle aspecten van ons werk, erkennen we onze uitdagingen en zetten we ons in voor waarheidsgetrouwe, begrijpelijke communicatie.

Nieuwsgierig & Reflectief

We geven prioriteit aan continu leren en reflecteren, waarderen de diversiteit onder onze werknemers en gemeenschap en zien feedback als kansen om te groeien.

Vriendelijk & Empathisch

Vriendelijkheid geeft vorm aan onze interacties en we vieren onze gedeelde ambitie om een positieve impact te hebben op de organisatie, de sector en de maatschappij.