Zoeken

Sluit zoeken
Video

TRANSITIONS

An Ongoing Operation on Change

Door

Play video

De expo 'Transitions' stelt de verkenning van design en de invloed ervan op de fundamentele bezorgheden van onzehedendaagse, steeds meer gefragmenteerde samenleving voor via projecten van vijf Brusselse designers. Sommige projecten zijn holistisch, terwijl andere zich richten op kleine maar belangrijke details binnen het grotere geheel. Ze stellen systemen en structuren van onderaf in vraag, waardoor ze op nieuwe manieren kunnen interageren met de behoeften van vandaag: het herdefiniëren van afval door het hergebruiken van verspilde materialen, het creëren van systemen om democratischer en milieuvriendelijker te ontwerpen of nieuwe productiemethoden en interactie met ons erfgoed en vakmanschap. Ze gebruiken, bedenken en definiëren nieuwe werkinstrumenten, werken samen met wetenschappers, onderzoekers en ambachtslieden. Dergelijke benaderingen herdefiniëren de sferen waarin design opereert naar een veel breder spectrum. Design is geen one-man-show, geen object, geen één enkele oplossing.

Keep on watching